معادلات دیفرانسیل کامل

معادله دیفرانسیل کامل

حل یک تمرین از مبحث معادلات دیفرانسیل کامل

در این فیلم یک تمرینی که برای امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل بسیار مناسب هست حل کردم امیدوارم که برای شما دوست عزیز مفید باشد. مبحث معادلات دیفرانسیل کامل از…