فاکتور انتگرال ساز

عامل انتگرال ساز

حل یک تمرین از مبحث عامل انتگرال ساز

سلام به شما دوست عزیز یک سوال از خود امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل که به صورت مجازی برگزار شده بود براتون آوردم که با هم حلش کنیم .   …