عامل انتگرال ساز

حل یک تمرین از مبحث عامل انتگرال ساز

https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/qBgOG/tty/1621144964/hash/95bf24007817ff261ea7f7c0f8832e76f80869c1 سلام خدمت شما دوست عزیز با حل یک تمرین از مبحث عامل انتگرال ساز در معالات دیفرانسیل مرتبه اول در خدمت شما هستم امیدوارم که در ابتدا که خودتان…