درباره تمرین خانه

تمرین خانه ایجاد شد تا کمکی باشد برای همه دانشجویانی که نیاز دارند که کلاس حل تمرین داشته باشند.ما در تمرین خانه تمام تلاشمان این است که علاوه بر ارائه حل تمرین ، از دانشجو هم پشتیبانی کنیم و به سوالاتش پاسخ بدهیم..

 

تمرین خانه ایجاد شد تا :

کسانی که با زمان کلاس حل تمرین مشکل دارند و نمی توانند در کلاس حل تمرین شرکت کنند بتوانند کلاس حل تمرین را در هر زمان که دوست داشته باشند ببینند و در درسشان موفق باشند.

 

تمرین خانه ایجاد شد تا :

کلاس حل تمرین را فارغ از مکان در اختیار داشته باشند و بتوانند در مکانی که خودشان تعیین می کنند در کلاس حل تمرین شرکت کنند.

 

تمرین خانه ایجاد شد تا:

اگر هر عزیزی به هر دلیلی نتوانست کلاس حل تمرین را در موضوع مد نظرش شرکت کند بتواند در زمان مناسب کلاس حل تمرین مورد نظر خودش را داشته باشد.

 

تمرین خانه ایجاد شد تا :

دیگر در کلاس حل تمرین حضوری با بد خطی استادش خدا حافظی کند و در کلاسی شرکت کند که تمام مطالب تایپ شده اند و با قابلیت وضوح بالا ارائه شده است.

 

تمرین خانه ایجاد شد تا:

دیگر در کلاس حل تمرین  حضوری درگیر جزوه نوشتن نباشد و بتواند با تمرکز بالا مطالب را دنبال کند. ما در تمرین خانه کل مطالب ارائه شده را قالب یک فایل pdf در اختیار شما قرار می دهیم.

 

تمرین خانه ایجاد شد تا :

با ساکت کردن بقیه در کلاس حل تمرین حضوری خداحافطی کنید و با تمرکز بالا به توضیحات استاد گوش فرا دهید .